Grianghrafanna

Ceol álainn ag an Maidin Caife, 16 Márta 2022.

Seachtain na Gaeilge le Energia.

Ceol, Damhsa agus Comhrá iontach ag ár Maidin Caife san Óstán Abbey Court:22/12/2021

Téada le Seamus Begley-12/11/2021

Oíche Chultúir ar an Aonach – 17/9/2021

Turas go Inis Cealtra 4/9/2021

Turas na hInse, Dé Céadaoin 9/6/2021

Turas go Séipéail Phocán & Cill Ó dTiarnáin- 22/07/2020. Teoraí: Pádraig Ó Flannabhra.
Turas go Feirm-Bio Cluain Ceannabhain- 19/8/2020. Treoraí: Seán Ó Fearghail
Turas go Béal Átha Gabhann-12/08/2020. Treoraí: Eamonn de Stafort
Turas go Béal Átha Gabhann-12/08/2020. Treoraí: Eamonn de Stafort

 

 

 

Turas na Mumhan 2019

“Ar mo ghabháil dom thar Sliabh Luachra

Is mise ag cur tuairisc mo ghéanna

Ar mo …….”

Dé Sathairn    8 Meitheamh 2019

 

 

 

IMG_9050Ceol is Amhráin i nDún Mhuire  

 30 Bealtaine 2019

Caitlín Ní Choisdealbha, Lúcás Ó Conchubhair agus Ciarán Ó Gealbháin

 

Féile an Aonaigh 2019

Collage created using TurboCollage software from www.TurboCollage.com

Collage created using TurboCollage software from http://www.TurboCollage.com

 

 

 

 

 

Féile na Samhna 2018

Grúpa oraid 2018

Daltaí on chéad bhliain a ghlac páirt sa Chomórtas

Óráidíochta ó Mheán Scoil Mhuire, Coláiste an Aonaigh

agus Coláiste Pobail, Buiríos Uí Chéin.

 

ÓrÁid 2018

Ó chlé ar chúl, Pádraig ó Neachtain, Oifigeach Forbartha Gaeilge,

Eibhlín Uí Mhorónaigh, Meta D’Arcy, Máire Ní Chofaigh, múinteoirí,

chun tosaigh : Kelan Ducie, Col. Bhuiríos Uí Chéin, sa chéad áit;

Kara Moroney Mitchell agus  Holly Archard Coláiste an Aonaigh, sa dara agus triú háit.

 

46780472_1737567799682278_1871606108892692480_n

Tráth na gCeist Sinsir

Sa Chéad Áit ó chlé: Brian Banaghan Ben Cahalan, Conor Byrne agus Patrick Whelan ó Col. Buiríos Uí Chéin

Tráth na gCeist Sóisir

46918735_1737540519685006_8863077731588374528_o

Sa dara hÁit ó Chlé:
Holly Archard,Kara Moroney Mitchell,Molly Ryan,
Kathy O’Donoghue agus Iníon Ní hAirtnéada
ó Col. an Aonaigh

47013842_1737524499686608_4654894531886448640_n

Tráth na gCeist Sóisir

sa Chéad áit ó Chlé Tori Hogan, Aisling Fox, Charlotte Collier,
Briana Ní Slatarra agus Iníon Ní Dhúláin ó Col. Bhuiríos Uí Chéin

Dúchas 2018

IMG_8320Ceol álainn le Manas ó hianáin ag Dúchas 2018.

IMG_8326

Dáithaí Mac Dhuibinnise & Tomás Ó Meára Conradh na Gaeilge an tAonach

 

IMG_8336

Rose Uí Chearnaigh, Máire Uí Ghlisáin, Gráinne de Staford. ag Dúchas

IMG_8310A

Agglaimh beirte le Kirsty Uí Riain ( Stuiriúrthóir an Naíonra) & Ailbhe Ní Churraoin ag Dúchas 2018.

IMG_2716

Ag Dúchas, Éigse do Thiobraid Árann, i nDún Mhuire, An tAonach, ar an 8 Meán Fómhair 2018, ó chlé: Celine Ní Chóchlaigh, cathaoirleach Choiste Dúiche Thiobraid Árann de Chonradh na Gaeilge; An Dr Aoife Whelan, UCD, a thug léacht spreagúil dea-leirithe ar ‘Éire Ghaelach – Fís Chonradh na Gaeilge’ le béim ar ionad na mban, ach go háirithe, sa ghluaiseacht náisiúnta ag tús an chéid seo caite; Pádraig Ó Neachtain, riarthóir Dhún Mhuire, agus Eibhlín Uí Mhorónaigh, rúnaí Choiste Dúiche Thiobraid Árann den Chonradh. Éacht oibre ar siúl ag Eibhlín agus a cairde san arás seo Dún Mhuire go leanúnach. (Pic le PMF)

IMG_2713Ag cruinniú de Choiste Dháíl na Mumhan de Chonradh na Gaeilge i nDún Mhuire, 50 Sráid an Phiarsaigh, An tAonach, ar an Satharn, 8 Meán Fómhair le linn do Dúchas, Éigse do Thiobraid Árann a bheith ar siúl, cúl, ó chlé: Seán Ó Nuanáin, Sionna; Mícheál Ó Raghallaigh, Cill Airne; Donnchadh Ó hAodha, Cúil Aodha, cathaoirleach Dháíl na Mumhan de Chonradh na Gaeilge, agus Ultan Ó hAodha, Baile Mhic Íre. Chun tosaigh, ó chlé: Nóírín Ó Dálaigh, cisteoir na Dála, Trá Lí, agus Celine Ní Chóchlaigh, cathaoirleach Choiste Dúiche Thiobraid Árann den Chonradh. Súil siar agus pleanáil obair na bliana romhainn ar bun acu;  Tionóil Chontae i gCiarraí, Corcaigh, Luimneach agus Co. an Chláir ar a n-úil agus ar a n-aigne acu ó Chloch na gCoillte, go Rinn Ó gCuanach, Droichead Abhainn Ó gCearnaigh agus Trá Lí, maraon le bunú craobhacha nua faoi scéim timireachta an Chonartha. (Pic le PMF)

 

Bliain na Gaeilge le John Spillane

Bhí an Ceolchoirm san Ionad Ealaíne ar 8.00 pm.  Shéinn Manas Ó hÉanáin an veidhlín fad is a bhí daoine ag teacht isteach. Ansin sheinn Ceolfhoireann na Gaelscoile ar feadh 30 Nóiméad. Bhí an ceoltóir Brian Ó Muireasa (ón Aonach ach ag múineadh i gCorcaigh) ar an ardán mar leath-bhádóir ag tionlachan ceoil le John Spillane. Bhí gnáth-chomhluadar an Aonaigh i láthair chomh maith le lucht leanuna na Gaelscoile (tuismitheoirí).  Ag an sos bhí deis ag an gcomhluadar plé le chéile –gné des na hoícheannta seo atá dearfach agus tábhachtach.  Bé an tuairim ginearalta ag an lucht éisteachta go raibh caighdeán ard lena raibh ar siúl mar is dual d’imeachtaí i nGaeilge ar an mbaile.

Bhí os cionn míle dalta ón Aonach agus ón gCeantar maguaird páirteach sna Comórtais Fhéile an Aonaigh le linn Sheachtain na Gaeilge

Bhronn Orlaith Nic Ghearailt, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge, na Gradaim ar na daltaí san Ionad Ealaíne le déanaí.   Thug sí ard-mholadh dos na tuismitheoirí, agus múinteoirí, agus dhein sí comhghairdeas leis na daltaí go léir a ghlac páirt.

Mar eolas dúirt sí go raibh os cionn milliúin duine páirteach i Seachtain na Gaeilge.

Aithriseoireacht 2018

Teastaíonn JavaScript ón taispeántas sleamhnán seo.

Slua Amhránaíochta

slua carrigBunscoil na Carraige.

Labhairt na Gaeilge  Rang 6

l na g r6 2  Corn Fhoras na Gaeilge … Bhronn Orlaith Nic Ghearailt Corn Fhoras na Gaeilge ar Alice Nic Giolla Ghannáin Rang 6, Gaelscoil Aonach Urmhumhan.

lnag r6

 

 

Féile an Aonaigh 2018

 

 

 

 

Féile na Samhna 2017

IMG_7788Féile na Samhna 2017:

Le déanaí bhí sárcheol agus rince i nDún Mhuire leis an ngrúpa “Téada” – Oisín Mac Diarmada, Samantha Harvey agus Paul Finn atá sa lár ar chúl. Sa ghrianghraf chomh maith tá Peadar Mac an Bhaird, Pádraig Ó Neachtain, Eibhlín Uí Mhorónaigh ag Peigí Uí Fhathaigh, Conradh na Gaeilge.

IMG_7793

Féile na Samhna – Clár na gCeist (Sóisir):  
Sa chéad áit bhí (ar chúl) Róisín Ní Chonghaile, Ethan de Buitléir, Seán Mac Craith agus Eoin Ó Cradóg, Coláiste Mhuire Co-Ed, Durlas.
Sa dara háit bhí (sa lár) Jude Burniss, Rosie Staunton, Conor Corboy agus Saoirse Murphy, lena múinteoir Aoife Ford, Coláiste Pobail, Buiríos Uí Chéin.

Sa tríú háit (chun tosaigh) Pádraig Connolly, Gavin Shanahan, Cormac Leahy agus Leisha Ryan, lena múinteoir Seán Ó Cradóg, Coláiste Mhuire Co-Ed, Durlas.

IMG_7804Féile na Samhna – Comórtas Óráidíochta:
(ó chlé) Davina Fogarty, múinteoir; Gulfam Wahid, Coláiste Pobail, Buiríos Uí Chéin a bhí sa tríú háit; Aisling Ryan, Coláiste an Aonaigh sa dara háit; Áine Corrigan Forde, Coláiste an Aonaigh sa chéad áit  agus Máire Ní Chofaigh, múinteoir.

IMG_7805

Féile na Samhna – Clár na gCeist (Sinsir): 
Sa chéad áit (chun tosaigh): Rachel O Dwyer, Elena Mackey, Elliot Higgins agus Róisín Fox, Coláiste Pobail, Buiríos Uí Chéin.
Sa dara háit ( sa lár): Lorcán Ó Tuathaigh, Cáit Ní Chorrbuidhe, Oisín Mac Risteárd agus Eoin English, Coláiste Pobail, Buiríos Uí Chéin.
Sa tríú háit (ar chúl): Ellen Ní Choigligh, Cian Ó Riain, Ciara Ní Shlatara agus Cliaire Breathnach, Coláiste Pobail, Buiríos Uí Chéin.

Naíonra Ríocht na nÓg 26/10/17

20171027_124147

Pop up Gaeltacht 24/10/17  Tigh Rocky’s

Comhaltas Ceoltóirí Éireann i nDún Mhuire  20/10/17

Dúchas 2017

5F1A5785 copy

Turas Staire- 21 Lunasa 2017 i bPort Omna

Teastaíonn JavaScript ón taispeántas sleamhnán seo.

Turas go Conamara 28/5/17

 

 

 

Féile an Aonaigh 2017

 

Seoladh Leabhair

“The Spirt of Tipperary”  le Pádraig Ó Meara agus Tomás Mac Domhnaill

new-doc-2017-04-06_1.jpg

 

Féile na Samhna 2016

Teastaíonn JavaScript ón taispeántas sleamhnán seo.

 

 

 

 

 

Dúchas 2016

IMG_6967.jpg

Léachtóir Dr Mary Harris agus lucht féachanna.

Ionad Mhic Dhonnchadha.

Cloch Shiurdáin.

Dúchas 10/09/16.

IMG_6980.jpg

Ag Oíche Drámaíochta agus Filíochta i nDún Mhuire, An tAonach, nuair a léirigh Scoil Éigse Chamais, Conamara an dráma “Págánaigh” le Tomás Mac Donnchadha ag Dúchas.

Sa phictiúr thuas tá (chun tosaigh) – Clár Ley, Ailbhe Ní Churraoin, Jacinta Ní Chonghaile, Eibhlín Counihan agus Nollaig Ó Néill. Ar chúl: Micheál Ó Fatharta, Eibhlín Úí Mhorónaigh, Con Ó Cróinín, Máire agus Pól Ó Dubhlaoich, Treasa Uí Néill, Áine Uí Chuill, Pádhraic Ó Curraoin, Brian Ó Cearbhaill agus Pádraig Mac Fhearghusa.

An Siopa – Leabhair, Cártaí agus Cluichí 

20160818_105735

Bronnadh na nDuaiseanna Féile an Aonaigh 2016

Féile an Aonaigh – Slua Amhránaíocht 2016 

          Féile an Aonaigh  – Athriseoireacht 2016

  RITH 2016 

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s